aktualności
4/04 - 29/07/2016 "Szybka ścieżka" 1/1.1.1/2016 MSP
news Od 4 kwietnia 2016 można MSP mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach projektów na działalność b+r.

Konkurs_1/1.1.1/ 2016 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ''Projekty B+R przedsiębiorstw'', Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna