aktualności
Harmonogram naborów POIR
news 29/02/2016 został zaktualizowany harmonogram naborów w ramach POIR.

Zaktualizowano harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach priorytetów I - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i IV - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu zatwierdzoną 21 stycznia br., wprowadzono następujące zmiany:

 1. doprecyzowano daty konkursu w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowanego do dużych firm - ogłoszenie konkursu nastąpi 28 kwietnia br., wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 11 lipca br.
 2. określono terminy drugiego konkursu w podziałaniu 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - 6 czerwca br. ogłoszenie konkursu, nabór wniosków pomiędzy 6 lipca a 12 sierpnia br.
 3. wprowadzono zmiany w opisie typów projektów możliwych do objęcia dofinansowaniem w podziałaniu 1.1.2 wskazując, że wsparcie będzie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw na prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
 4. wskazano daty realizacji konkursów w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R:
  1. dla programu INNOTEXTILE nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 16 maja br.;
  2. dla programu INNOSBZ ogłoszenie konkursu nastąpi 9 maja br., a nabór wniosków odbędzie się pomiędzy 10 czerwca a 11 lipca br.;
  3. określono daty konkursów planowanych do realizacji w ramach programów: INNOSTAL i GameINN (ogłoszenie konkursu 28 kwietnia br., rozpoczęcie naboru 1 czerwca br., zakończenie naboru 29 czerwca br.);
  4. określono kwartałami terminy konkursów planowanych do realizacji w ramach programów: INNOTABOR, INNOMOTO, PBSE oraz IUSER (ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków - III kwartał 2016 r., zakończenie naboru - IV kwartał 2016 r.).
 5. podano termin realizacji konkursu w poddziałaniu 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa - w związku ze zmianą formy wdrażania - z instrumentu finansowego na dotacyjny, konkurs zostanie ogłoszony 4 kwietnia br., a nabór przeprowadzony pomiędzy 4 a 19 maja br.
 6. określono daty konkursu w programie Synthos w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - ogłoszenie konkursu: 19 maja br., nabór wniosków: 20 czerwca – 20 lipca br.

Ze zaktualizowanym harmonogramem można zapoznać się m.in. w aktualnościach na stronie Ministerstwa Rozwoju, na stronie Programu oraz na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

żródło: http://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiany-w-harmonogramie-konkursow-na-2016-r-programu-inteligentny-rozwoj/

Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna