Zespół
Justyna Wróbel – właścicielka, specjalistka i certyfikowany doradca IPMA (nr 53/2013) w zakresie zarządzania projektami, pozyskiwania oraz rozliczania środków z dotacji unijnych i rządowych dla podmiotów gospodarczych, naukowych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie w aplikowaniu oraz koordynacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych i krajowych zdobywa od 2008 roku, w którym rozpoczęła przygodę z finansowaniem działalności b+r. Specjalizuje się w konsultingu dla przemysłu, w tym dużych, złożonych inwestycjach innowacyjnych, badawczo - rozwojowych oraz high - tech. Uczestniczy w konsultacjach społecznych z administracją rządową dotyczących kształtu dokumentacji konkursowych na szczeblu krajowym. Buduje długofalowe relacje z klientami, wspólnie opracowując strategię rozwoju firmy, co znacznie usprawnia sposób starania się o dotacje ze środków zewnętrznych. Wprowadza działania priorytetowe oraz systematyzuje działalność bieżącą Klienta. Jest specjalistką w opracowywaniu oraz koordynacji ponad kilkudziestu projektów finansowanych ze środków UE oraz dotacji krajowych, których wartość plasuje się od kilku do kilkuset milionów złotych. W swoim portfolio posiada doświadczenie w projektach Ministerialnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i innych. Z wykształcenia jest absolwentką Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, jak również studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań oraz Akademii Biznesu Politechniki Warszawskiej na Kierunku FBA – Akademia Firm Rodzinnych. W 2012 – 2013 roku była koordynatorem inicjatywy klastrowej Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii. Reprezentowała Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na kongresie Regionów w Brukseli w 2012 roku oraz współorganizowała X europejski kongres ECRN w Warszawie, gdzie występowała również jako panelistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w jednostkach naukowych, jak również w firmach zewnętrznych. Aktywnie dba o rozwój osobisty, wciąż podnosząc swoje kompetencje. Jestem ceniona za umiejętność wzbudzania zaufania i etykę w biznesie. Prywatnie: żona i mama trzech córek. Interesuje się psychologią biznesu i działalnością społeczną.

Kontakt: j.wrobel@jpwfreelance.eu, tel: + 48 510175566


Paweł Wróbel – współwłaścicel, odpowiedzialny za badania i rozwój, wdrażanie nowych produktów, współpracę międzynarodową, kontakt z Klientem i końcową weryfikację dokumentacji projektowej. Z wykształcenia jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, jak również studiów podyplomowych na Akademii Biznesu Politechniki Warszawskiej na Kierunku FBA – Akademia Firm Rodzinnych. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji.

Kontakt: p.wrobel@jpwfreelance.eu, tel: + 48 510175435
Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna