Zasady współpracy
Posiadamy doświadczenie w:
 • Dotacjach unijnych:
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Funduszach norweskich i EOG
 • Dotacjach rządowych:
 • Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Z naszą ofertą staramy się być elastyczni i dostosowywać się do potrzeb naszych Klientów.


Wykaz świadczonych usług:
 
1 Usługi doradztwa ogólnego, gospodarczego, dotyczącego PZP rozliczamy godzinowo.
2 Doradztwo unijne i rządowe rozliczamy wariantowo:

1. Współpraca na zasadach ogólnych (tzw. jednorazowa) – składa się z jednorazowej opłaty stałej pobieranej w momencie podpisywania umowy o współpracy oraz prowizji po sukcesie.

Wycena usługi jest zawsze kwestią indywidualną, uzależnioną od wielu czynników, m.in:
 • rodzaju i wielkości projektu
 • kompleksowości opracowania dokumentacji konkursowej, w tym załączników
 • regionu realizacji projektu

2. Współpraca outsourcingowa (tzw. długofalowa) – składa się ze stałej opłaty miesięcznej oraz prowizji po sukcesie (dużo niższej niż w przypadku wariantu 1). Klient otrzymuje pakiet projektów najczęściej w ujęciu rocznym, do których zostaje zakwalifikowany na podstawie analizy kryteriów formalnych oraz uwzględniających jego wewnętrzną strategię rozwoju. W ramach pakietu opracowywana jest dokumentacja konkursowa, Klient ma zapewnioną stałą opiekę oraz doradztwo po stronie konsultanta przez cały okres trwania umowy. Doradca na bieżąco monitoruje przebieg założonych celów w ramach współpracy i w razie konieczności podejmuje działania zapobiegawcze.
3 Rozliczanie dotacji – jest to usługa rozliczana przy współpracy stałej w trybie miesięcznym, w trybie jednorazowym wyceniana jednorazowo.
4 Koordynacja projektów: od planowania, networkingu partnerów projektu, po pozyskanie i rozliczenie dotacji - usługa wyceniania indywidualnie.
Zachęcamy do współpracy i wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub przesłania zapytania na adres:
biuro@jpwfreelance.eu
+48 510175566


Stali Klienci, firmy rodzinne oraz rodziny wielodzietne otrzymują rabaty.
Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna