Misja
Naszą misją jest sieciowanie biznesowe podmiotów gospodarczych w celu opracowania i wdrożenia strategii rozwoju projektodawcy przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego.

Za priorytetowe cele stawiamy sobie:
  • wsparcie rozwoju sektora B+R → nawiązanie ścisłej współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
  • wsparcie rozwoju sektora finansów publicznych → ze szczególnym uwzględnieniem gmin znajdujących się w tzw. „gorszej sytuacji”
  • promocję odpowiedzialnego biznesu → w tym polityk horyzontalnych, równości szans oraz zasad zrównoważonego rozwoju
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości → pomagamy małym i dużym, każdy jest dla nas ważny i niepowtarzalny.
Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna